CNS DIVIZIA CAIAC – ETAPA 1 – LACUL VEDEROASA, CERNAVODA 14-15 MAI 2022

ORGANIZATOR: APS TOMIS CONSTANȚA si LIGA ROMÂNA DE SPINNING
LOCATIE: Lacul Vederoasa-Delta Rasova
PERIOADA: 14-15 Mai
SPECII PUNCTABILE: știucă, șalău, biban, avat și clean
SPONSORI OFICIALI: APS TOMIS, GSMNET, HOLBINA 3 BIBANI, LUXURYBASKETS.RO, RENEWABLE ENERGY, ANTHURIUM FLOWERS CONSTANTA, CRAMA RASOVA, DESCOPERADELTADUNARII.RO, RELAX ROMANAIA, DELTA RASOVA, BERTI HAND MADE LURES, TECO INMOTION
PARTENERI MEDIA:

CNS DIVIZIA CAIAC – ETAPA 2 – LACUL IZVORUL MUNTELUI – LACUL BICAZ 2-3 IULIE

ORGANIZATOR: AJVPS NEAMT, BASS HUNTERS, KOSAROM si LIGA ROMÂ
LOCATIE: Lacul Izvorul Muntelui, Lacul Bicaz
PERIOADA: 1-2-3 iulie 2022
SPECII PUNCTABILE: știucă, șalău, biban, avat și clean
SPONSORI OFICIALI: BASS HUNTERS, AJVPS NEAMT, KOSAROM, HOLBINA 3 BIBANI, DESCOPERADELTADUNARII.RO, BERTI HAND MADE LURES, PENTRUPESCUIT.RO

CNS DIVIZIA CAIAC – ETAPA 3 – NAVASART – LACUL SNAGOV 30-31 IULIE

ORGANIZATOR:
LOCATIE: Navasart, Lacul Snagov
PERIOADA: 30-31 Iulie
SPECII PUNCTABILE: știucă, șalău, biban, avat și clean
SPONSORI OFICIALI:
PARTENERI MEDIA:

CNS DIVIZIA CAIAC – FINALA – BELIȘ – LACUL BELIȘ 10-11 Septembrie

ORGANIZATOR:
LOCATIE: Beliș, Lacul Beliș
PERIOADA: 10-11 Septembrie
SPECII PUNCTABILE: știucă, șalău, biban, avat și clean
SPONSORI OFICIALI:
PARTENERI MEDIA:

DIVIZIA BARCA – un circuit de concursuri open pe echipe de cate 2 sportivi. Având liste de participare deschise pentru toti pescarii, open-urile maresc nivelul de competitivitate, contribuind astfel la obtinerea performantei. Campionatul national al LRS consista din 5 etape tematice, organizate de cluburile membre ale ALRS. Etapele vizeaza cele mai reprezentative specii de pesti rapitori din apele României: stiuca, salau, biban, clean si pastrav. Fiecare etapa consta în doua manse, iar concurentii pescuiesc pe intreaga pista de concurs. Alcatuirea clasamentului se face be baza masurarii pestilor.


REGULAMENT COMPETITIE AN COMPETIȚ
IONAL 2022

DIVIZIA PESCUIT CU NALUCI DIN CAIAC

(DOWNLOAD)

 

SECȚIUNEA I

Cap.I SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Scopul prezentului Regulament îl reprezintă stabilirea de reguli privind organizarea și desfășurarea competițiilor de pescuit cu năluci artificiale (spinning) din caiac.

1.2. Domeniul de aplicare: prezentul regulament se aplică pentru competițiile de pescuit cu năluci artificiale (spinning) din caiac precum și tuturor celor implicați în competiții de pescuit din cadrul Campionatului Național al Asociației Liga Română de Spinning (denumită în continuare ALRS) organizate sub egida acesteia: organizatori, arbitri, oficiali, pescari recreativi competitori (legitimați în cadrul cluburilor membre ALRS sau independenți) și denumiți în continuare pescari. Totodată prezentul regulament se aplică între ședința tehnică și festivitatea de premiere precum și în timpul antrenamentelor oficiale.

Cap.II DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1 OG nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

2.2 Regulamentul oficial FIPSed (Federația Internațională de Pescuit Sportiv în Apă Dulce) pentru probele internaționale pe națiuni, disciplina “Pescuitul răpitorilor cu momeli artificiale din caiac”.

2.3 Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătații în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

2.4 Legea nr. 32/1994 – Legea privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

2.5 Statutul ALRS.

2.6 Regulmentul ALRS 2022

Cap.III PREVEDERI GENERALE

3.1 Asociația Liga Română de Spinning, organizatorul Campionatului Național de Spinning al ALRS, promovează pescuitul de competiție. Fair-play-ul, respectul față de ceilalți pescari, față de mediul acvatic, față de natură, sunt principii directoare pe care participanții în competițiile organizate de ALRS sunt obligați să le respecte. În acest spirit, atât concurenții cât și organizatorii și arbitrii trebuie să aibă un comportament sportiv, preventiv, respectuos față de ceilalți și față de natură.

3.2 Pescuitul de competiţie cu năluci artificiale, se referă la concursurile în care pescarii folosesc lansetă, mulinetă şi năluci (voblere, năluci suple, năluci metalice etc.) şi în care se respectă un set standard şi aprobat de reguli, care vor permite stabilirea unui clasament final şi acordarea de puncte care vor conta în Clasamentul general al Campionatului Național de Spinning al ALRS.

3.3 Calendarul competițional, organizatorul, data concursului, pista concursului și speciile țintă ale etapelor/concursurilor, se vor stabili conform hotărârilor AG și comisiilor ALRS.

3.4 Campionatul Național de Spinning din caiac al ALRS se desfășoară într-un sistem competițional de tip OPEN, individual câte 1 pescar ce va concura din caiac, pe un singur sector care cuprinde întreaga suprafață a apei aflată în concurs, cu următoarele mențiuni:

 • o persoană dintr-un caiac

3.5 Primele 10 (zece) persoane clasate la sfârșitul Campionatului vor forma Lotul pentru Campionatul Mondial FIPS/CIPS ce se va desfășura în anul în curs 2022 ( valabil doar pentru primul an), urmator sau vor participa la alt concurs internațional important în cazul în care participarea la CM nu va fi posibilă.

3.6 În cadrul competițiilor FIPS de caiac se va participa în echipe formate din 3 membri; fiecare națiune are posibilitatea sa se înscrie cu 3 echipe plus 1 rezervă.

3.7 La competiții pot lua parte doar pescari ce au împlinit vârsta de 18 ani și care cunosc și respectă prezentul regulament.

3.8 Fiecare pescar participant la competiție se va identifica prin intermediul unui act de identitate valid.

3.9 Fiecarui participant i se va aloca un număr de concurs corespunzator rezultatelor anului competiţional precedent.

3.10 Pentru participanții noi-înscriși, fără clasare în anul competițional precedent, numerele se vor acorda de către ALRS, în continuarea ultimului număr acordat, în ordinea înscrierii în competiție.

3.11 Pescarii sunt obligaţi să afișeze pe caiac, într-un loc vizibil, numerele de concurs puse la dispoziție de ALRS.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu avertizare verbală urmată de penalizare cu 5 puncte/manșă dacă situația nu se remediază.

3.12 Un concurs se va desfășura pe o perioadă de maxim doua zile consecutive.

3.13 Un concurs va avea doua manșe.

3.14 Fiecare manșă va avea 8 (opt) ore, măsurată din momentul semnalului de start până la semnalul de final.

3.15 Toate concursurile se vor organiza obligatoriu în maniera “prinde, fotografiaza, măsoară și eliberează”. Este total interzisă reținerea și/sau sacrificarea oricarui pește pe perioada desfășurării concursului.

SANCȚIUNE: încalcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea competitorului din concurs și eliminare timp de 2 ani competiționali, primul fiind cel în care s-a constatat abaterea.

3.16 În anul 2022 vor puncta  următoarele specii de pești, cu dimensiunile minime aferente:

 • Biban (Perca Fluviatilis) – 15/25 cm
 • Clean (Leuciscus Cephalus) – 20 cm
 • Salau (Stizostedion Lucioperca) – 40 cm
 • Stiuca (Esox Lucius) – 40 cm
 • Avat (Aspius aspius) – 40 cm

3.17 Dimensiunea minimă la Biban(Perca Fluviatilis)  poate fi modificată pe perioada sezonului competițional în funcție de specificul pistei de către organizatorul de etapă.

Cap. IV – ECHIPAMENT

4.1 Este permisă numai folosirea nălucilor (momelilor) artificiale: voblere, năluci suple, năluci metalice etc. Este interzisă folosirea momelilor naturale sau a combinațiilor de momeli artificiale cu momeli naturale.

4.2 Este interzisă folosirea nălucilor de tip “muscă artificială”, libere, pe saltatoare sau în montaj Buldo. Orice nălucă ce poate fi lansată fără ajutorul unui șnur lestat sau în montaj Buldo este permisă. Musca artificială este definită ca fiind acea nălucă ce poate fi lansată numai cu ajutorul șnurului, lansetei destinate pescuitului cu musca artificiaăa sau în montaj Buldo.

4.3 Este interzisă folosirea simultană pe același forfac a două sau a mai multor năluci, inclusiv monturile de tip Alabama.

4.4 Un pescar nu poate pescui decât cu o singura lansetă, în orice moment al concursului, dar poate avea un număr nelimitat de echipamente de rezervă (lansete, mulinete, năluci etc.).

4.5 Este interzisă nădirea, cu excepția substanțelor ce se pot aplica pe suprafața nălucilor. SANCȚIUNE: încălcarea articolelor 4.1-4.5 se sancționează cu descalificarea competitorului din concurs și eliminare timp de 2 ani competiționali, primul fiind cel în care s-a constatat abaterea.

4.6 Lansetele de rezervă vor fi ținute montate la îndemână, fără ca năluca să atingă apa, cu năluca fixată de lansetă. Prin lanseta de rezervă se înțelge orice lansetă existentă în caiac, cu care nu se pescuiește.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu avertizare verbal dacă este evidentă neglijență din partea pescarului. în cazul în care fapta este vădit intenționată competitorul se sancționează cu 5 puncte penalizare /manșa.

4.7 În timpul manșelor competitorii nu vor putea primi din partea oficialilor sau terțelor persoane niciun fel de echipamente sau obiecte, până la terminarea măsuratorilor. Este permisă ridicarea de obiecte de la un punct specificat la ședința tehnică și numai în prezența unui reprezentant al organizatorului, obiecte ce se limitează însă la: apă potabilă, ancoră, vâsle, vestă, medicamente, echipamentele necesare filmării, în cazul în care acestea s-au defectat.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu 5 puncte penalizare/manșă.

4.8 Concursurile se vor desfăşura din caiac, orice model sau marca de caiac este admis atâta timp cât propulsia acestuia se face exclusiv prin forța umană, padelă sau pedale.

a)Motoarele electrice si pe combustibil sunt interzise.

b)Orice alte surse externe(vele, motoare) de propulsie sunt interzise.

Daca un oficial constată înaintea startului manșei încălcarea vreunei prevederi din acest articol, va atenționa concurentul și nu îi va permite să intre în concurs. Dacă încălcarea acestui articol se constată în timpul manșei, pe apă, concurentul va avea obligația să iasă la mal și să schimbe ambarcațiunea neconformă.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu 5 puncte penalizare /manșă.

4.09 Este permisă folosirea sonarului și a dispozitivelor de măsurare a adâncimii apeie.

4.10 Este interzisă folosirea lansetelor cu lungimea mai mare de 2.70 metri.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu 10 puncte penalizare/manșă.

4.11 Fiecare competitor trebuie să fie dotat cu minciog propriu.

4.12 Fiecare pescar este obligat să fie echipat cu vestă de salvare. Pescarii sunt obligați să poarte vesta de salvare pe tot parcusul deplasării pe apă.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu 1 punct/manșă la fiecare încălcare.

4.13 Este recomandată afișarea pe echipament și caiac a siglelor sponsorilor și ai clubului din care face parte aceasta.

4.14 Este indicat ca pescarii competitori să poarte pe echipamentul propriu logo-ul oficial al ALRS precum și logo-ul oficial al Campionatului Național al ALRS.

Cap.V – ORGANIZARE CONCURS. CERINȚE GENERALE

5.1 Pe apele unde se va desfășura un concurs/o etapa ALRS este interzisă organizarea altui concurs de spinning (având ca organizatori cluburi membre ALRS sau membri ai cluburilor afiliate ALRS) cu mai puțin de 10 de zile calendaristice înainte.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu amenda de 1.000 lei a clubului ce a organizat primul concurs.

5.2 Organizatorului îi este interzis să scoată din suprafața pistei de concurs diferite zone (golfuri, cozi etc.). Acest lucru este permis doar în cazul în care există astfel de zone prevăzute în legislația specifică, sau zonele respective pot pune în pericol integritatea fizică a concurenților, sau există probleme de altă natură (litigii, restricții ale administratorului). În acest caz, organizatorul va motiva deciza luată în anunțul de concurs și la ședința tehnică.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu amenda de 1.000 lei a clubului ce a organizat primul concurs.

5.3 Desfășurarea concursului va fi condusă de un Director concurs care solutioneaza contestatiile care au ca termen limita inceperea festivitatii de premiere.

Înainte de ședința tehnică/începerea concursului, Directorul de concurs are obligația să verifice din punct de vedere tehnic îndeplinirea condițiilor cu privire la organizarea și desfășurarea fiecarei etape, consemnând acest aspect în Procesul verbal de validare a etapei.

5.4 Pentru fiecare concurs se va întocmi un Dosar care să cuprindă: Tabelul cu participanți, Fișele de înscriere oficială, Procesul verbal de validare a etapei, Fișele de măsurare, Contestații, filmări etc. Responsabilitatea întocmirii dosarului îi revine Directorului de concurs. Obligația elaborării precum și forma și conținutul acestor documente revine Directorului de concurs.

5.5 Organizatorul are următoarele responsabilități:

 1. redactarea și publicarea anunțului oficial cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii concursului;
 2. înscrierea pescarilor competitori și publicarea listelor parțiale și finale pe forumul oficial al ALRS;
 3. desemnarea unui Director de concurs și care are ca principală sarcină buna desfășurare a concursului și asigurarea bunei comunicări între concurenți și organizatori. Nominalizarea acestuia se va face odată cu publicarea anunțului de concurs.
 4. balizarea zonei de concurs înainte de începerea antrenamentului oficial în mod cât mai vizibil, atât pe apa cât și pe mal. Punctele de pe mal vor avea asociate coordonate GPS;
 5. balizarea zonei neutre;

Zona neutră este definită ca suprafața în care este permisă verificarea echipamentului (lansete, năluci, motoare etc.), dar numai în intervalul cuprins între ora oficială de intrare pe apă și startul manșei, sau oricând după finalul manșei. Zona neutră va avea pe cât posibil forma unui patrulater cu laturile cuprinse între 100-150 metri.

 1. balizarea în mod vizibil atunci când acest lucru este posibil (balize mari sau de culori stridente) a zonelor periculoase și informarea concurenților în legătură cu acestea la ședința tehnică; SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol de către clubul organizator se sancționează cu amendă de 1000 lei.
 2. balizarea liniei de start-sosire în concurs prin două balize aflate la distanță de circa 10 metri una de alta;
 3. delimitarea zonei de campare unde este cazul;
 4. asigurarea accesului la grupuri sanitare;
 5. asigurarea pazei caiacelor și echipamentelor aflate pe acestea (zona de campare);
 6. asigurarea colectării și depozitării deșeurilor (saci de gunoi/pubele);
 7. rezervarea pentru oficiali a unui spațiu suficient de mare de campare (cât mai aproape de punctul de intrare pe apă), a unui spațiu pentru acostarea bărcilor oficialilor și a unei mese;
 8. delimitarea unui perimentru oficial unde vor fi afișate rezultatele parțiale și finale ale concursului, se vor afișa bannerele partenerilor oficiali, partenerilor media, sponsorilor și unde va avea loc festivitatea de premiere;
 9. anunțarea oficialităților locale în legatură cu desfășurarea evenimentului și obținerea aprobărilor necesare;
 10. să asigure, din timp și vizibil, pe plan local, anunțarea concursului pe locația respectivă;
 11. afișarea rezultatelor parțiale și finale;
 12. să solicite prezența a cel puțin unui reprezentant local (administrator/concesionar/proprietar pistă de concurs) care să poată lua atitudine față de pescarii sau posesorii de ambarcațiuni care perturbă concursul.

5.6 Organizatorul are obligația de a respecta anunțul oficial al concursului.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol, prin decizia unilaterală a organizatorului, se sancționează cu amendă de 1000 lei/încălcare.

5.7 Scăldatul concurenților și oficialilor pe zona de concurs este interzis în timpul desfășurării antrenamentului oficial și al manșelor de concurs.

5.8 Pescuitul practicat în timpul manșelor pe pista de concurs de către oficiali, colaboratori ai ALRS este interzis.

SANCȚIUNI: încalcarea articolului 5.6 și a articolului 5.8 se sancționează cu amenda de 500 lei.

ANUNȚUL OFICIAL AL CONCURSULUI

5.9 Organizatorul va anunța cu cel putin 30 de zile înainte de data desfășurării etapei: • programul detaliat al concursului;

 • datele de contact ale organizatorului;
 • numele Directorului de concurs;
 • cuantumul taxei de înscriere, modalitățile de plată precum și calendarul înscrierilor;
 • detaliile tehnice de desfășurare: harta/indicații de acces la pista de concurs, harta pistei de concurs, acces pe apa, locul de campare, etc.;
 • speciile țintă și dimensiunile minime ale acestora;
 • condițiile de antrenament.

NSCRIEREA ÎN CONCURS

5.10 Înscrierile se închid cu 3 zile înaintea începerii concursului, sau în momentul ocupării locurilor disponibile. Nu este permisă înscrierea în concurs a concurenților în afara perioadei de înscriere.

5.11 Înscrierea și dreptul de participare în concurs este validată, cu condiția achitării prealabile a taxei de concurs, în momentul semnării de către concurenți a Fișei de înscriere oficială la Ședința Tehnică. Fișa de înscriere poate fi completată și semnată de competitori și înainte de Ședința Tehnică, în aceasta situație aceasta trebuie transmisă obligatoriu Directorului de concurs prin e-mail pe adresa specificată în anunțul de concurs, sau în orice altă formă, folosind datele de contact specificate în anunțul de concurs.

5.12 Înscrierea se face în ordinea achitării taxei de concurs și prin completarea și transmiterea catre organizator a Fisei de înscriere (http://www.lrs.ro/inscriere.php)

 • Organizatorul poate limita numărul de competitori participanți în funcție de capacitate pistei de concurs, înscrierea la aceste etape se efectuează în ordinea clasamentului din momentul respectiv, până la ocuparea tuturor locurilor disponibile, sau a clasamentului din anul precedent, în cazul primei etape.
 • Competitorii care achită taxa de înscriere și a căror poziție în clasamentul general, din acel moment, nu le asigură implicit un loc de participare, sunt obligați să verifice lista actualizată a competitorilor înscriși, de pe forumul LRS.
 • În cazul în care aceștia nu vor putea participa din cauza locului ocupat în clasament, vor fi anunțați despre acest aspect pe forumul LRS și li se va returna taxa de înscriere.

5.13 Organizatorul are obligația să transmită imediat după închiderea înscrierilor lista cu competitorii înscriși către Directorul de Concurs.

5.14 În cazul în care un competitor înscris nu se prezintă la concurs și nu anunță acest lucru până înainte de ora anunțată pentru începerea ședinței tehnice, acestuia i se va opri taxa de înscriere (de catre organizator) și va primi un avertisment.

5.15 În cazul în care competitorul anunță că va lipsi, până înainte de ora anunțată de începere a ședinței tehnice, acestuia i se va returna taxa de înscriere și nu va fi sancționat.

5.16 Concurenții care au datorii financiare către cluburile organizatoare sau către ALRS, nu se pot înscrie la etapele următoare decât după achitarea tuturor datoriilor.

5.17 O etapă se poate desfașura numai dacă numărul minim de participanți este de 10 de pescari competitori.

ANTRENAMENTE

5.18 Perioada de antrenament este definită ca fiind perioada dintre anunțarea oficială a concursului (30 de zile înainte de data de începere a concursului) și ziua premergătoare concursului.

5.19 Organizatorul este obligat să asigure accesul la antrenament pe sectorul de concurs, în perioada de antrenament.

5.20 Antrenamentele se vor desfășura în condițiile impuse de administratorul pistei de concurs.

5.21 În ziua premergătoare primei manșe a concursului are loc antrenamentul oficial.

5.22 Participarea la antrenamentul oficial nu este obligatorie.

5.23 Antrenamentul oficial se desfășoară în aceleași condiții în care se desfășoară o manșă de concurs, atât din punct de vedere al obligațiilor participanților cât și a organizatorilor. Se aplică excepții doar în privința momentului intrării pe apă, acesta putând avea loc oricând după ora de start a antrenamentului oficial și la respectarea distanței dintre caiace, în sensul că este permisă apropierea caiacelor în scop de socializare, dar doar cu acordul participanților din caiacele aflate în cauză. SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu 5 puncte penalizare în clasamentul etapei.

5.24 Accesul concurenților pe pista de concurs în afara orelelor de antrenament oficial se realizează numai în cazuri excepționale cu acordul prealabil al Directorului de concurs și numai însoțit de persoana desemnata de acesta.

5.25 Concurenții au la dispozitie 30 de minute de la încheierea antrenamentului oficial să iasă la mal. Aceasta perioada (30 minute) este dedicată exclusiv deplasării concurenților către punctul de start/sosire. Este obligatorie ieșirea din antrenamentul oficial prin punctul de start/sosire. Iesirea prin altă zona este interzisă.

SANCȚIUNE: echipa care încalcă acest articol va pleca ultima în prima manșă și va primi 10 puncte penalizare în clasamentul etapei.

5.26 În saptamâna concursului antrenamentul se defășoara în regim catch and release. Este total interzisă reținerea vreunui peste și păstrarea acestuia în livewell, pe agrafe sau utilizând orice altă modalitate.

SANCȚIUNE: echipa care încalcă acest articol va fi descalificată din concurs.

ȘEDINȚA TEHNICĂ

5.27La începutul fiecarei etape se va organiza o ședința tehnică unde se stabilesc și se comunică următoarele:

 • datele înscrise în anunțul oficial (suprafața de apă aflată în concurs, zonele periculoase, speciile țintă, dimensiunile minime, numărul maxim de capturi etc.)
 • pescarii participanti;
 • tragerea la sorți a ordinii de plecare în manșă;
 • orice alt element necesar bunei desfășurari a etapei (locul și momentul verificării caiacelor, informare asupra modalităților de contactare a arbitrilor
 • locul și persoana căreia i se vor preda cardurile cu filmările din timpul manșelor.
 • Sedinta tehnica va fi transmisa on-line.

5.28 Ședința tehnică este condusă de Directorul de Concurs.

5.29 La ședința tehnică pescarii semnează Fișa de înscriere în concurs considerata a fi Declarație pe propria raspundere. Tot la Ședința Tehnică pot fi verificate documentele de identitate, permisul de conducere, documentele ambarcațiunii, permisul de pescuit, dupa caz.

5.30 Neparticiparea concurenților la ședința tehnică nu îi exonerează pe aceștia de sancțiuni în cazul încălcării prezentului regulament.

Cap.VI – DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

6.1 Deplasarea către locul de start se va face numai din zonele destinate caaiacelor, numai prin locurile indicate de organizator și numai cu acceptul și în prezența oficialilor

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu avertizare verbală urmată de penalizare cu 10 puncte/manșă.

6.2 În situațiile în care pentru a ajunge înspre și dinspre cazare este necesară deplasarea pe apă a concurenților, acest lucru este permis doar înafara orelor de concurs și numai pe mijlocul pistei de concurs, apropierea la mai puțin de 50 m de mal fiind interzisă, cu excepția zonelor care nu permit acest lucru (canale, zone înguste). În situațiile în care este posibilă deplasarea cu autoturismul înspre și dinspre cazare aceasta este obligatorie.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu 10 puncte penalizare/manșă.

6.3 Pescarii competitori vor aștepta semnalul de start al manșei în Zona neutră.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu avertizare verbala urmata de 5 puncte penalizare/manșă pentru repetare

6.4 Startul în manșă se va da dintr-un loc precizat în anunțul de concurs și marcat corespunzator prin două balize. În cazuri extreme, acesta se poate modifica în funcție de cerințele de la față locului.

 • Zona neutră și zona de start/sosire vor fi re-anunțate la ședința tehnică.
 • În zona neutră este permisă verificarea echipamentului (lansete, năluci, motoare etc.), dar numai în intervalul cuprins între ora oficială de intrare pe apă și startul mansei, sau oricând dupa terminarea măsuratorilor de la finalul manșei.
 • Pescuitul în timpul manșei în zona neutră este interzis.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu 20 puncte penalizare/manșă.

 • Plecarea în manșă se va face în funcție de specificul pistei.
 • Ordinea plecării în prima manșă se va trage la sorti la ședința tehnică. În manșa a doua

ordinea se inversează.

 • Intervalul de plecare dintre doua caiace rămâne la latitudinea Directorului de Concurs, care își

va lua o marjă de siguranță, în funcție de caiacele în cauză.

 • Directorul de concurs va da startul pentru fiecare caiac în parte atat prin semnal sonor, cât și

vizual.

SANCȚIUNE: concurentul care pleacă înaintea semnalului de start va pleca ultima.

6.5 În timpul manșei, pescarii competitori nu pot pescui cu caiacele poziționate la mai puțin de 50 de metri distanță unul de celalat.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu avertizare urmată de 10 puncte penalizare/manșă pentru fiecare repetare.

6.6 Este interzisă apropierea la mai puțin de 20 de metri de zona scoasă din suprafața de desfășurare a concursului.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu atenționare verbală urmată de 5 puncte penalizare/manșă pentru fiecare repetare.

6.7 Deplasarea de la un loc de pescuit la altul, în timpul concursului, se va face obligatoriu cu ancora în barcă sau în mână, deasupra luciului de apă.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu atenționare verbală urmată de 5 puncte penalizare/manșă pentru fiecare repetare.

6.8 Este interzis pescuitul de pe mal.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu 20 puncte penalizare din clasamentul final al concursului.

6.9 Este interzis pescuitul la trenă. Trena se definește a fi metoda de pescuit prin care antrenarea (activarea) nălucii se face exclusiv prin propulsia caiacului. Este interzis de asemenea lanseul, urmat de deplasarea evidentă a caiacului și derularea firului de pe tambur, urmată de recuperare prin mulinare, în scopul de a obține o distanța de recuperarea mai mare decât cea a unui lanseu clasic.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu 5 puncte penalizare/manșă.

6.10 La pescuitul în derivă nu este permisă folosirea ancorelor lasate în apă. Sunt permise numai ancore de vânt.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu 5 puncte penalizare/manșă.

6.11 Ieșirea unui pescar competitor pe mal în timpul manșei se poate face doar în caz de forță majoră (pierderea ancorei, deteriorarea caiacului sau a mijloacelor de propulsie, nevoi fiziologice) și numai după anunțarea Directorului de concurs, cu excepția cazurilor extreme.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu avertizare verbală urmată de 5 puncte/manșă penalizare pentru fiecare repetare.

6.12 În orice moment concurenților le este permisă părăsirea caiacului și adăpostirea dacă aceștia consideră că viața le este pusă în pericol datorită condițiilor meteo sau de altă natură. Concurenții aflați în această situație trebuie să anunțe imediat Directorul de concurs sau pe oricare dintre oficiali .

6.13 Este interzis accesul sau pescuitul în afara zonei de concurs.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea echipei din concurs.

6.14 Folosirea minciogului este permisă doar concurenților.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu 5 puncte/manșă penalizare.

6.15 O captură este considerată validă chiar dacă înțeparea a fost realizată în exteriorul gurii. Se definește „exteriorul gurii” ca fiind zona capului de la gură până la terminația dinspre trunchi a operculului. În cazul în care înțeparea are loc înafara acestei zone concurentul este obligat să elibereze în cel mai scurt timp peștele în cauză.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea concurentului.

6.16 Înțeparea intenționată (japca) din exterior a peștelui este strict interzisă.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea concurentului.

6.18 În caz de vreme nefavorabilă ce poate pune în pericol viața competitorilor (furtună, vânt foarte puternic etc.), Directorul de concurs poate să întrerupă desfășurarea manșei.

6.19 Dacă o manșă este întreruptă după cel puțin jumatate din durata de desfășurare a acesteia, atunci manșa este considerată valabilă. În caz contrar, manșa poate fi amânată sau anulată.

6.20 Concursurile care din diverse motive se întrerup la un interval de timp mai mic de jumatate din totalul celor doua manșe nu vor puncta în clasamentul general.

6.21 În orice moment Directorul de concurs sau o persoana desemnata de acesta pot verifica caiacul și echipamentul oricărui pescar competitor.

6.22 Refuzul unui concurent de a permite verificarea, în orice moment al manșei, a Directorului de concurs sau a persoanei desemnata de acesta conduce la descalificarea imediată a concurentului în cauză.

6.23 Este obligatorie prezența tuturor echipelor la punctul de start/sosire in termen de 60 de minute de la ora oficiala de incheierea manșei unde Directorul de concurs va face prezența.

SANCȚIUNE: depășirea timpului de sosire cu 15 minute se penalizează cu 5 puncte/manșă.

6.24 Eventualele defecțiuni tehnice sau accidente care ar împiedică deplasarea concurenților către punctul de start/sosire înainte de finalul manșei, datorită unui eveniment/accident de navigație, trebuie anunțate Directorului de concurs în momentul constatării lor și înainte de finalul manșei, cu obligația de a se descrie natura problemei apărute.

6.25 Organizatorul este obligat să asigure tractarea ambarcațiunii dacă echipa solicită acest lucru Directorului de concurs, dar numai după încheierea manșei. Cheltuielile aferente tractării sunt suportate de concurentul în cauză.

6.26 Accesul pe zona de concurs a reprezentanților media este permis numai cu acordul Directorului de Concurs .

6.27 Concurenții care constată o abatere de la regulament pe parcursul concursului sunt obligați să anunțe în cel mai scurt timp acest lucru Directorului de Concurs și/sau oricăruia dintre oficiali, menționând clar abaterea sesizată și prezentând justificarea, eventualele probe și modul în care s-a produs abaterea.

 • Concurenții ce nu anuntă eventuala incalcare de regulament riscă aceiași sancțiune cu concurentul ce a încălcat regulamentul.

6.28 Este permisă folosirea telefoanelor mobile în vederea fotografierii in cadrul aplicatiei de arbitraj, setării camerei video sau sonarului, consultării ceasului, a aplicațiilor de pozționare GPS și meteo, și comunicării cu Directorul de Concurs.

Cap.VII – PUNCTAJ și CLASAMENTE

MĂSURAREA CAPTURILOR

7.1 Peștii morți nu punctează.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu avertisment urmat de penalizare cu 5 puncte manșă la a doua abatere.

7.2 Este total interzisă aruncarea în apă sau pe mal a peștilor morți. În situațiile în care în timpul concursului concurenții constată că un pește capturat a murit, aceștia vor anunța de urgență acest lucru Directorului de concurs, precizând specia în cauză.. Peștele mort va fi păstrat și predat Directorului de concurs sau persoanei desemnate în acest scop. Evenimentul va fi menționat prin completarea Caietului de capturi al echipei cu mențiunea “pește mort”.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu 5 puncte/manșă penalizare.

7.3 Este interzis transferul de capturi între concurenți sau între concurenți și alte persoane. SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea echipelor din concurs și eliminare timp de 3 ani competiționali, primul fiind cel în care s-a constatat abaterea.

7.4 Măsurarea capturilor se face cu ajutorul jgheaburilor, între extremitățile corpului peștelui: vârful botului și vârful cozii, în poziție adunată.

7.5 Este interzisă incarcarea in aplicatie a capturilor mai mici cu 3cm decât limita de măsurare si a speciilor ce nu sunt tinta in cadrul concursurilor.

SANCTIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu depunctarea 5 puncte in mansa.

7.6 Este interzisă reținerea și/sau sacrificarea capturilor ce nu fac parte din speciile țintă. SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea echipei din concurs.

7.7 Pentru fiecare pește punctabil prins, pescarul  va primi un număr de puncte egal cu valoarea lungimii măsurate a acestuia în centimetri. Ex: pentru un pește măsurat la 30cm, echipa primește un punctaj egal cu 30 puncte. NOTĂ: un pește de 26,1cm are 26 puncte, la fel ca unul de 26,9cm.

7.8 Punctele totale acordate unui pescar  într-o manșă se obțin prin cumularea punctelor aferente fiecărei capturi. Ex: dacă un concurent a prins un pește de 22,5cm, unul de 31,2cm, altul de 36,9cm și unul de 52,6cm, acesta va acumula 22+31+36+52=141 puncte.

CLASAMENTUL PE FIECARE MANŞĂ

7.9 În fiecare manșă echipa va puncta cu cei mai mari 10 pești măsurați(din speciile punctabile), indiferent de specie.

7.10 Pentru fiecare manşă, se întocmește un clasament separat. Concurentul care va totaliza cel mai mare număr de puncte va avea 1 punct/manşă, locul 2 = 2 puncte, locul 3 = 3 puncte ş.a.m.d. Câștigătorul manșei va fi desemnat concurentul cu cele mai puține puncte manșă.

7.11 Concurenții care într-o manşă nu au nicio captură primesc un număr de puncte egal cu numărul concurenților din concurs la care se mai adauga un punct.

NOTA: sunt 30 de bărci în concurs, dintre care doar 12 au prins peşti punctabili. Primele 12 vor acumula puncte de manşă de la 1 la 12 puncte. Următoarele 18 vor avea acelaşi punctaj 30+1 puncte = 31 puncte.

7.12Concurenții descalificați nu vor puncta cu peștii prinși până în acel moment.

7.13 Dacă un concurent se retrage în timpul manşei, capturile avute și măsurate până în acel moment sunt valabile.

7.14 Dacă doi sau mai mulți concurenți sunt la egalitate într-o manşă acestea vor primi același număr de puncte, respectiv numărul minim de puncte manșă, acordat pentru locurile respective. Exemplu: locul 2, 3, 4 la egalitate → fiecare concurent primește 2 puncte manșă, concurentul de pe poziția 5 primind 5 puncte manșă.

CLASAMENTUL FINAL AL CONCURSULUI

7.15 Clasamentul final al concursului se stabilește prin însumarea locurilor ocupate de concurent în manșe. Primul loc în concurs se acordă concurentul cu numărul cel mai mic cumulat de puncte manșa.

7.16  Dacă în clasamentul final doi concurenți sunt la egalitate, departajarea se face în această ordine, după următoarele criterii:

 1. numărul total de capturi (în limita maximului de 10 pești luați în considerare în clasament);
 2. numărul de centimetri cumulați (în limita maximului de 10 pești luați în considerare în clasament);
 3. cea mai mare captură;
 4. numărul de avertismente.

7.17 La finalul concursului se stabilește clasamentul pe puncte/etapă, care contează în clasamentul

Național al Ligii Române de Spinning primii 30 de competitori de la fiecare etapa. Sistemul de acordare a punctelor pe etapă va fi: locul 1 – 30 puncte, locul 2 – 29 puncte … locul 30 – 1 punct.

AFIȘAREA REZULTATELOR

7.18 La finalul fiecarei manșe organizatorul are obligația să afișeze rezultatele parțiale ale manșei.

7.19 Reprezintă responsabilitatea fiecărui concurent să verifice concordanța rezultatelor afișate cu datele înregistrate în Caietul de capturi și în Aplicație.

7.20 Dacă există neconcordanțe între rezultatele afișate și rezultatele înregistrate. Caietul de capturi și în Aplicație acestea trebuie rezolvate, iar organizatorul trebuie să afișeze noile rezultate.

7.21 Dacă la 60 de minute de la afișarea rezultatelor pe manșă și a rezultatelor finale (înaintea festivității de premiere) nu există observații, Directorul de concurs consideră rezultatul corect și validează rezultatul final al concursului.

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL AL LIGII ROMANE DE SPINNING

7.22 Numai concurentul care a punctat în cel puțin o manșă a unui concurs poate primi puncte în clasamentul Campionatului Național al ALRS.

7.23 Concurentul câștigător a Campionatului Național al ALRS va fi desemnata concurentul cu cel mai mare număr de puncte acumulate la finalul campionatului.

7.24 În caz de balotaj, la stabilirea Clasamentului final al anului competițional, pentru unu sau mai multi concurenți, departajarea se va face în funcție de următoarele criterii, în acesta ordine:

 1. prezența la toate cele 4 etape ale Campionatului;
 2. punctele obținute la toate cele 4 etape ale Campionatului;
 3. totalul centimetrilor cumulați de-a lungul celor 4 etape ale Campionatului pentru capturile

care au punctat la sfârșitul fiecarei etape (cei mai mari 40 pești);

 1. numărul de capturi prinse în total în timpul celor 4 etape (concursurilor) ale Campionatului,

pentru capturile care au punctat la sfârșitul fiecarei etape (cei mai mari 40 pești);

 1. numărul de avertismente primite;
 2. numărul de descalificări primite.

Cap. VIII – ARBITRAJ

8.1 Arbitrajul etapelor Campionatului Național al Ligii Române de Spinning este asigurat de Directorul de Concurs.

8.2 În pre-ziua primei manșe a concursului, Directorul de concurs are obligația de a organiza Ședința tehnică a evenimentului, prin care să se asigure că toți participanții sunt la curent cu Regulamentul, suprafața pe care se desfășoară concursul, zonele scoase din concurs, zonele periculoase, modul în care se face masurarea si punctarea pestilor etc. Cu aceasta ocazie se va întocmi un proces verbal de instructaj de către Directorul de Concurs, iar fiecare concurent va lua la cunoștință pe bază de semnatură cuprinsul acestuia.

8.3 Directorul de Concurs va asista organizatorii în cazul apariției unor probleme legate de încălcări ale regulamentului.

8.4 Directorul de Concurs este raspunzator de bunul mers al arbitrajului. La finalul fiecarui concurs, acesta va semna Caietul de Capturi. Caietul de Capturi va fi pastrat de concurenti pana la finalul sezonului.

8.5 Arbitrajul se face din barca si de pe mal. DIRECTORUL DE CONCURS are următoarele obligatii:

 1. a) vegherea asupra respectarii regulamentului din partea pescarilor competitori;
 2. b) verificarea permanenta a balizajelor (zona start/sosire, zone pericuoase).
 3. c) startul si finalul manselor se vor efectua dupa ceasul Directorului de Concurs; la

intrarea pe apa, dupa efectuarea prezentei, Directorul de Concurs are obligatia de a anunta ora oficiala a concursului; intarzierea la start, neatentia, conditile meteo dificile, etc, nu exonereaza concurentii de cunoasterea orei oficiale si implicit de eventualele penalizari;

 1. d) aplicarea sanctiunilor pentru echipele care au incalcat prevederile Regulamentului in timpul sau in afara desfasurarii concursului si notarea acestora in fisa de validare a concursului (avertisment verbal/sanctiune);
 2. e) sa tina evidenta avertismentelor verbale acordate echipelor, mentionand incalcarea regulamentara ce a generat acest avertisment;

CAIETUL DE CAPTURI – Fisa de arbitraj

 1. g) Modelul caietului de capturi este unic pentru toate etapele Campionatului Național al ALRS.
 2. h) Caietul de capturi este întocmită în trei copii identice, una destinată arbitrajului oficial, una echipei și una
 3. i) In Caietul de capturi pot fi înscriși numai peștii punctabili (specie țintă și dimensiune) cu dimensiunile aferente și peștii morți și ora la care au fost capturaț
 4. j) In cazul in care o echipa este sanctionata, alaturi de rubricile dedicate lungimii pestilor capturati, speciilor din care fac parte si punctelor care le revin, va exista si rubrica sanctiunilor primite de echipa
 5. k) Reprezinta responsabilitatea concurentului/echipei si a Directorului de concurs ca fisa de arbitraj sa fie completata corect, in intregime si semnata de ambele parti

Cap. IX – SANCȚIUNI

9.1 CTDA-ul este organismul care aplică sancțiuni pentru încălcarea regulamentului, post-concurs Concurentul trebuie să fie clar informată în scris de către Directorul de concurs de orice sancțiune luată față de el, menționând fapta imputabilă și sancțiunea aplicată conform prezentului Regulament, motivată în fapt și în drept. Obligația elaborării precum și forma și conținutul acestui document revine directorului de concurs.

9.2 Pentru a păstra o evidență completă a tuturor măsurilor luate în conformitate cu acest regulament, directorul de concurs trebuie să introducă în rapoartele lui toate măsurile luate.

Cap.X – CONTESTAȚII

NOTĂ: Contestațiile sunt de 2 tipuri:

 1. a) contestație facută de concurentul sancționat în urma unei sancțiuni primite de la Directorul de concurs;
 2. b) contestație facută de un concurent unui alt concurent dacă au considerat și au probe clare ca aceasta din urma ar fi încălcat regulamentul. Ambele tipuri de contestații sunt soluționate de către directorul de concurs. Contestațiile trebuie să cuprindă, sub rezerva nulității, datele de indentificare ale celor în cauză (contestatar și contestat), faptele incriminate descrise în fapt și în drept, probele aduse, orice alta informație considerate importanta (ora, locație, etc.).

10.1 Orice concurent poate depune o contestatie referitoare la sancțiuni primite sau la încălcarea regulamentului de către alt concurent, în timpul concursului sau la maxim 60 de minute după finalul unei manșe sau a antrenamentului oficial. Contestația se formulează în scris, și se înregistrează într-un registrul special de către Directorul de Concurs.

10.2 Pentru situații speciale (comportament violent/nesportiv, stare de ebrietate, situații în care securitatea competitorului sau a altor concurenți este periclitată, alte situații asemănatoare) Directorul de concurs poate interzice reluarea concursului și eliminarea de pe pista de concurs a concurentului.

10.3 O contestație se poate referi și la fapte întâmplate în timpul unei manșe și care nu au fost observate și constatate de un arbitru.

10.4 Directorul de Concurs  primește contestațiile din partea concurenților.

10.5 Directorul de concurs este singurul în măsură să judece contestațiile, să anuleze sau să reconfirme sancțiunile primite și să ia măsuri de descalificare a unui concurent, în cazul unei încălcări a regulamentului.

10.6 Pentru ca o contestație să fie luată în considerare, aceasta trebuie depusă în scris la Directorul de Concurs, în cel mult 60 de minute de la terminarea manșei.

10.7 Contestația se face într-o forma standardizată, formularul fiind pus la dispoziție de către directorul de concurs, acesta fiind obligat să aibă asupra lui formularele tip și Registrul de contestații.

10.8 Contestatarul și contestatul nu pot folosi un martor din același club. Cel numit ca martor se obligă să ofere informații corecte și complete necesare soluționării contestației.

10.9 Deciziile  directorului de concurs transmise în scris contestatarului și/sau contestatului, până la sfârșitul afișării rezultatelor manșei, în lipsa acestuia comunicarea realizându-se prin orice alt mijloc posibil (email, sms, etc).

Cap.XI – CEREMONIA DE PREMIERE

11.1 Concurenții sunt obligați să se prezinte la ceremonia de premiere în ținută decentă.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu avertizare verbală urmată de penalizare cu 5 puncte din clasamentul final al concursului dacă situația nu se remediază în cel mai scurt timp.

11.2 Toți concurenții care au participat la concurs sunt obligați să participe la ceremonia de premiere, cu condiția ca aceasta să înceapă la ora anunțată de organizator și anume în maxim 2:30 ore de la terminarea manșelor, altfel lipsa prezenței la festivitate nu va fi sancționată. Prezența la festivitate va fi menționată de către un arbitru într-un proces verbal întocmit cu acesta ocazie, făcându-se în acest sens mențiuni cu privire la fiecare pescar competitor participant

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu avertisment urmat de 10 puncte penalizare în clasamentul general la următoarea abatere.

11.3 În cadrul ceremoniei de premiere se vor arbora drapelul Campionatului Național al ALRS și drapelul oficial al României. Obligația aducerii celor două drapeluri îi revine ALRS prin Președintele acesteia, iar obligația arborării acestora revine reprezentantului clubului organizator.

Cap.XII – PESCAR COMPETITOR Și ETICĂ

12.1 Concurenții trebuie să aibă un comportament respectuos față de persoanele întalnite pe apă sau pe mal care nu participă în competiție (pescari, practicanți ai sporturilor nautice etc).

12.2 Concurenților le este interzisă folosirea, pe durata întregului concurs, de obscenități audibile în incinta locului de desfășurare a ședinței tehnice, premierilor sau pe suprafața de desfășurare a competiției (locuri de cazare-campare, de servit masa, luciul de apă) sub formă de atac la persoană. În contextul acestei prevederi, obscenitatea audibilă este definită ca utilizare a cuvintelor cunoscute în mod obișnuit a fi obscene sau jignitoare și pronunțarea clară și suficient de tare a acestora pentru a fi auzite de cei din jurul său.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu avertizare verbala urmata de 5 puncte penalizare din clasamentul final al concursului.

12.3 Concurenților le este interzisă agresarea verbală a vreunui arbitru, oficial, pescar competitor, spectator sau alte persoane aflate în incinta spațiilor amintite și de concurs, pe durata întregului concurs. Agresiunea verbală este definită ca fiind o afirmație înjositoare, insultă, jignitoare sau ofensatoare.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancţionează cu avertizare verbală urmată de 10 puncte penalizare din clasamentul final al concursului.

12.4 Pe durata întregului concurs, pescarilor competitori le este interzisă agresarea fizică a vreunui arbitru, oficial, pescar competitor, spectator sau alte persoane aflate pe suprafața de competiție (locuri de cazare-campare, de servit masa, de desfășurare a competiției – luciul de apa). În contextul acestei prevederi, agresiunea fizică reprezintă lovirea voită a unui arbitru, antrenor, pescar competitor (inclusiv partener), spectator sau a altei persoane.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea imediată din concurs precum și suspendarea 3 ani din competiții a agresorului. Pentru a doua abatere suspendare pe viață din competiții a agresorului.

12.5 Se interzice agresiunea fizică sau amenințarea cu arma/arma albă/obiect contondent/obiect cu potențial contondent.

SANCȚIUNE: încălcarea acestui articol se sancționează cu descalificarea imediată din concurs precum și suspendarea pe viață din competiții a agresorului.

Cap.XIII – SECURITATE SI PROTECȚIA MUNCII

13.1 Fiecare concurent este obligat să utilizeze în permanență vesta de salvare.

13.2 Pe parcursul deplasării cu caiacul din timpul antrenamentului oficial și a manselor, concurenții sunt obligați să respecte regulile de navigatie, să aibă un comportament preventiv, să adapteze viteza de deplasare condițiilor de mediu și celor anunțate de Directorul de concurs la ședința tehnică sau de câte ori este nevoie.

13.3 În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viața pescarilor competitori (furtună, vânt foarte puternic, descărcări electrice), Directorul de concurs este obligat să întrerupă desfășurarea manșei.

13.4 Daca starea de ebrietate va fi constatată înainte de începerea manșei, acestuia i se va interzice intrarea în mansă.

13.5 Este interzis pescuitul în zona de protecție a barajelor pe pistele de concurs unde există o interdicție legală impusă în acest sens. Organizatorul trebuie să balizeze aceste zone, ele nefăcând parte din pista de concurs.

13.6 În situații de urgență concurenții vor apela în primul rând 112 și apoi Directorul de concurs sau pe oricare dintre arbitrii pentru a raporta situația.

13.7 Asociația Liga Româna de Spinning sau organizatorii etapelor din cadrul Campionatului Național al ALRS nu pot fi trați la răspundere pentru eventualele evenimente neplăcute provocate din vina concurenților/arbitrilor sau a fenomenelor naturale.

13.8 Concurenții/arbitrii se obligă să:

 • poarte vesta de salvare pe timpul deplasării cu caiacul
 • pescuiască/deplaseze cu precauție în zone de risc (maluri cu stânci/pietre/copaci);
 • nu intre pe apă/în concurs în stare de ebrietate sau sub influența alcoolului sau substanțelor interzise.

Cap.XIV – PREVEDERI FINALE

14.1 Dacă se constată abateri grave de la normele civile ale statului român sau de la normele de moralitate, petrecute atât în România cât și în străinătate, vinovat va fi concurentul dovedit ca faptaș. În cazul penalizărilor sau despăgubirilor pretinse ALRS în numele abaterilor făptuite de reprezentanții săi în România și în străinatate acestea vor fi imputate direct persoanelor găsite vinovate.

14.2 În cadrul fiecarui club afiliat ALRS, președintele clubului va răspunde de informarea membrilor clubului în vederea respectării Regulamentelor ALRS și deciziilor directorului de concurs.

14.3 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de către Consiliul Director și nu poate fi modificat pe perioada anului competițional.

14.4 Începând cu această dată se abrogă orice regulamente anterioare precum și orice alte dispoziții contrare.

Regulament de utilizare a aplicației de măsurare a capturilor

În Campionatul Național ALRS – ediția 2021 se introduce o modalitate nouă de punctare a capturilor, adaptată tendințelor actuale la nivel internațional și care are ca scop principal protejarea peștilor capturați.
Astfel, după capturare, măsurare și fotografiere, fiecare pește măsurat în vederea punctării va fi eliberat în locul în care a fost capturat, fără a mai fi necesară pastrarea în stare vie până la măsurare de către arbitrii.

 1. La ședința tehnică din pre-ziua primei manșe de concurs fiecare echipă va primi din partea organizatorului o Riglă de măsurare și un Caiet de capturi.
 2. Rigla de măsurare va fi predată organizatorului după finalul fiecarei manșe. Detaliile privind predarea-primirea Riglelor de măsurare vor fi anunțat la ședința tehnică.
 3. În fiecare manșă, rigla de măsurare va avea un abțibild diferit.
 4. Fiecare pește capturat pe care concurenții intenționează să-l puncteze se măsoară pe rigla oferită de organizator în poziția indicată pe riglă, cu gura închisa, se fotografiază, iar fotografia se trimite în timp real, imediat după măsurare-eliberare, pe aplicația Predator Challenge pentru validare. Aplicația este disponibilă pe Apple Store-Ios si Google Play- Android. Este responsabilitatea membrilor fiecărei echipe să o descarce și instaleze în telefonul personal.
 5. Fiecare pește prins care punctează trebuie filmat cu telefonul mobil din poziția de măsurare de pe riglă și până în momentul eliberării în apă, cu precizarea că pe filmare trebuie sa fie vizibilă plecarea peștelui.
 6. Fiecare pește prins care punctează și peștii morți trebuie înregistrați în Caietul de capturi, caiet în care vor fi trecute toate capturile aferente sezonului de pescuit. Acesta va fi predat organizatorilor la finalul sezonului.
 7. Trimiterea intenționată a unei unei fotografii cu același pește deja punctat este considerată încercare de fraudare și sanționată ca atare.
 8. Fiecare fotografie încărcată în aplicație va fi analizată de oficiali în vederea validării și punctării capturii în clasament. Fotografiile care nu respectă regulamentul pot fi respinse, captura invalidată și nepunctată.
 9. Toti pești capturați vor fi eliberati imediat după capturarea/măsurarea/fotografierea lor. Este interzisă păstrarea oricarui pește în dispozitive tip live-well, cu exceptia pestilor morti ce vor fi predate oficialilor
 10. Aplicația va prelua în vederea validării si punctării în clasament numai peștii capturați în intervalul cuprins între ora de start a manșei și ora de încheiere a acesteia, când aplicația se închide