LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - ETAPA 1 - TIMISOARA (On time)

LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - ETAPA 2 - ORADEA (On time)

LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - HARDCORE CLASH BUCURESTI (On time)

LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - ETAPA 3 - BUCURESTI (On time)

LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - ETAPA 4 - SIBIU (On time)

LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - ETAPA 5 - TARGU MURES (On time)

LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - ETAPA 6 - BUCURESTI (On time)

LRS - StreetFishing

CNSF 2021 - ETAPA 7 - CLUJ-NAPOCA (On time)

LRS - StreetFishing

UFPC 2021 - BUCURESTI (On time)

STREETFISHING – short description