Etapele infiintarii unui club de pescuit

Etapa 1 – Rezervare denumire

Cerere conform modelului (cerere denumire – Ministerul de justitie.doc).
Se depune la Ministerul de Justitie.
Trebuie platita o taxa de 5 lei la trezoreria sector 5.

Etapa 2 – Act constitutiv si Statut

Conform modele anexate (Act constitutiv.doc & Statut.doc)
Trebuie certificate de un avocat sau un notar public. Cel mai ieftin de un avocat.
Iti trebuie cel putin 6 exemplare originale + 1 pentru avocat.

Etapa 3 – Capitalul social

Ai nevoie de act constitutiv, statut si rezervare denumire – toate in original (nu ti le opreste)
Se depune o suma de minim 5 milioane LEI
Trebuie sa iti dea banca un extras de cont care dovedeste depunerea capitalului social.

Etapa 4 – Infiintare asociatie

Se depune la judecatoria in raza careia este sediul.
Iti trebuie in dosar:
– dovada sediu: contract e comodat (contract comodat spatiu.doc) + copie act proprietate
– rezervare denumire – original
– dovada capital social – copie extras de cont
– Act constitutiv si statut – 3 exemplare originale (!!!!)
– discheta cu actul constitutuiv si statutul
– dovada plata taxa judiciara de timbru. Valoare 19 lei la Trezorerie sau CEC.
– timbru juridic. Valoare 0,3 lei.
– cerere (2 exemplare: 1- ramane la dosar; 2- iti pune nr. de inregistrare)

Etapa 5 – Certificatul de inscriere in Registrul National de la Ministerul de Justitie

Dupa hotararea judecatoriei reprezentantul asociatiei depune o cerere, taxa de timbru 1,9 lei si timbru judiciar de 0,15 lei pentru a i se elibera Certificatul de inscriere.
Totodata solicitati copii legalizate dupa Incheierea civila. Solicitati macar un numar de 5 exemplare. Taxa judiciara: 2 lei/ exemplar + 0,15 lei timbru judiciar/ exemplar.

Etapa 6 – Certificatul de inregistrare fiscala

In termen de 15 zile aveti obligatia prezentarii la Administratia Financiara de care apartineti in vederea eliberarii Certificatului de Inregistrare fiscala (CIF) !!!!!
Se depune un dosar cu urmatoarele acte in copie:
– Incheiere civila definitiva si irevocabila
– dovada sediu
– dovada patrimoniu
– act constitutiv
– statut
Ar fi timpul sa va faceti si o stampila. Va trebuie o copie a certificatului de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
Nici un chitantier nu strica. Un contabil o sa va mai spuna si ce alte registre mai aveti nevoie.

Etapa 7 – Contul bancar

Pe langa o serie de cereri puse la dispozitie de banca va mai trebuie:
– act constitutiv
– statut
– Incheiere civila definitiva si irevocabila
– certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
– Certificat inregistrare fiscala
– copii acte identitate ale membrilor fondatori

Etapa 8 – Recunoastere club

Se depune la ANS Dosarul cuprinzand:
– copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice (vezi etapa 5). Atentie sa nu fie legalizata de notar!
– dovada sediu: contract e comodat (contract comodat spatiu.doc) + copie act proprietate
– dovada capital social – copie extras de cont
– Act constitutiv si statut – ORIGINALE !!!
– Certificatul de inscriere in Registrul National de la Ministerul Justitiei – copie legalizata de notar
– rezervare denumire – copie
– 2 cererile (cereri ANS.doc) – semnate si stampilate (acum chiar trebuie stampila).

Stefan Dinu – CPR