Street Fishing ROMÂNIA si Liga Română de Spinning organizează prima ediție a competiției de pescuit sportiv Bucharest Streetfishing Trophy. In competiție se vor utiliza exclusiv năluci artificiale si se va desfășura in regim Catch&Reales.

ORGANIZATOR: Street Fishing ROMÂNIA
CO-ORGANIZATOR: Liga Română de Spinning
LOCAȚIE: râul Dâmbovița
PERIOADA: 28 martie 2015 (I funcție de condițiile meteo, organizatorul își rezerva dreptul de a amâna competiția in data de 29 martie 2015)

afisBSFT

I. PROGRAM DE DESFĂŞURARE

06.30   înregistrarea concurenților
08.00   ședința tehnică
09:00   start manșa
15:00   final manșa
16:30   afișare rezultate intermediare si finale
17.00   festivitate premiere

II. LOCALIZARE
București, râul Dâmbovița, intre podul Ciurel si podul Eroilor (pe ambele maluri). In funcție de nivelul apei si de numărul de concurenți înscriși, organizatorul își rezerva dreptul de a mari sectorul de concurs.

Peste 3 km de râu, 6 km de maluri, 3 poduri rutiere și alte 3 poduri pietonale. Acesta este scena primei competiții de streetfishing din ROMANIA!
Peste 3 km de râu, 6 km de maluri, 3 poduri rutiere și alte 3 poduri pietonale. Acesta este scena primei competiții de streetfishing din ROMANIA!

III. REGULI

Înscrierea:
La competiție poate participa orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani si care deține permis de pescuit valabil pentru anul 2015!
Înscrierea se face pe baza unui act de identitate.
Toți concurenți trebuie sa fie dotați cu aparat de fotografiat digital dotat cu card de memorie SD (nu telefon) si instrument de scris.

 

Specii punctabile:

 • biban (perca fluviatilis): 15 cm
 • șalău (stizostedion lucioperca): 40 cm
 • somn (silurus glanis): 40 cm
 • știucă (exos lucius): 40 cm

Punctarea capturilor:
Capturile sub dimensiunea minimă legală punctează după principiul 1 pește – 5 puncte.
Capturile peste dimensiunea minimă legală punctează după principiul 1 cm – 1 punct.

1922345_936291443069940_2195880477388704407_n

REGULAMENT:

Cap. I     PREVEDERI GENERALE

 • La competițiile de streetfishing pot participa sportivi in vârsta de minim 18 ani împliniți la data concursului, care respecta acest regulament.
 • Competițiile de streetfishing se pot desfășura pe orice râu sau lac, natural, amenaja sau artificial din mediul urban.
 • In cadrul competițiilor de streetfishing se utilizează exclusiv năluci.
 • Competițiile se vor desfășura in regim Cathc&Relese.
 • Punctează numai următoarele specii de pești:
SPECIE      DIMENSIUNE LIMITA LEGALA
biban (perca fluviatilis) 15 cm
șalău (stizostedion lucioperca) 40 cm
somn (silurus glanis) 40 cm
știucă (exos lucius) 40 cm

Cap. II   ECHIPAMENTE

 • Este permisă doar folosirea nălucilor: voblere, năluci suple, năluci metalice etc.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Este admisa folosirea unei singure lansete dar sportivi pot avea asupra lor un număr nelimitat de lansete.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Este admisa folosirea unei singure năluci pe fir.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Nu sunt permise utilizarea penelor, a nălucile de tip “muscă artificială” libere, pe săltătoare sau în montaj buldo si a nălucilor de tip umbrelă (Alabama rig).

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Lungimea maxim admisa a lansetei este de 2,75m (9 picioare).

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Nu este permisă nădirea, cu excepția substanțelor ce se pot aplica pe suprafața nălucilor.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Sportivii nu pot primi de la terțe persoane si nu pot schimba între ei nici un fel de echipament de pescuit în timpul desfășurării manșei.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Fiecare concurent este obligat sa poarte numărul de concurs ce va fi atribuit prin tragere la sorti la ședința tehnica.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

Cap. III DESFASURAREA CONCURSULUI

 • Zona de concurs se delimitează atât in teren (atunci când este posibil) cat si pe harta.
 • Fiecare sportiv primește, prin tragere la sorti, un număr format dintr-o cifra si o litera. Sportivii care au același număr (dar litere diferite) vor forma o echipa. Echipa va pescui la o distanta de maxim 10 m unul fata de celălalt.
 • Sportivii care au litera A vor decide cu privire la strategia de deplasarea in sector pentru prima jumătate a manșei. Sportivii cu litera B vor decide cu privire la strategia de deplasare in sector pentru următoarele jumătate a manșei.
 • Începutul manșei se face de către arbitrii printr-un semnal Startul in manșa se da pe rând, fiecărei echipe, in ordinea numerelor de concurs.

Măsurarea si înregistrarea capturilor:

 • Măsurarea capturilor se face cu ajutorul mijloacelor puse la dispoziție de către organizator.
 • Măsurarea capturilor se face intre extremitățile corpului peștelui: vârful gurii si vârful cozii, in poziție adunata.
 • Atunci când unul dintre pescari are o captura, partenerul este obligat sa înceteze pescuitul si sa efectueze măsurarea, înregistrarea si fotografierea capturii. Măsurarea, înregistrarea si fotografierea capturilor se face de doar către partenerul sportivului care a prins pestele.
 • Fotografierea capturilor se face pe banda de măsurare alături de numărul concurentului in poziția din imagine.
 • Înregistrarea capturilor se face in Fisa de Înregistrare Capturi (pusa la dispoziție de către organizator), formular ce trebuie completat lizibil, complet si sa nu prezinte ștersături.
 • Pentru a fi valida o captura trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • Sa fie înregistrată in Fisa de Înregistrare Capturi (lizibil, complet si fără ștersături)
 • Sa fie fotografiata in poziția indicata anterior
 • Fotografia sa fie suficient de clara pentru identificarea rezonabilă a diferitelor detalii (specie, patern coloristic etc)
  • Arbitrul-șef poate invalida orice captura daca aceasta nu îndeplinește criteriile de înregistrare si fotografiere.
  • Pentru fiecare captura cu dimensiunea minim legala, sportivul va primi 1 punct pentru fiecare centimetru, fără a se rotunji in plus rezultatul măsurătorii.

NOTA: un peste care are dimensiunea de 19,1 cm va fi punctat cu 19 puncte la fel ca unul de 19,5 cm sau 19,9 cm

 • Pentru fiecare captura sub dimensiunea minim legala, sportivul va primi 5 puncte.
 • După măsurare si fotografiere pestele se eliberează cat mai repede si într-o stare cat mai buna.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • In interiorul sectorului pe parcursul competiției toți sportivii trebuie sa se deplaseze fără a deranja ceilalți sportivi.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Se interzice reținerea si sacrificarea unei capturi indiferent daca aceasta reprezintă sau nu specia țintă a competiției.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Se interzice aruncarea voluntară in apa a oricăror obiecte.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • În timpul manșei, sportivii nu pot pescui la mai puțin de 1 m distanță unul de celălalt.
 • Sportivului ii este interzis sa utilizeze orice vehicul pentru a se deplasa in timpul manșelor precum si la finalul concursului pentru deplasarea către cartierul general.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Sportivului ii este interzis sa utilizeze orice mijloc de comunicare (telefon mobil, stație de transmisie-recepție etc).

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Deplasarea in interiorul stand se face cu respectarea stricta a reglementarilor rutiere aplicabile pietonilor.
 • In orice moment al desfășurării concursului arbitrii au drept de control asupra sportivilor, pentru verificarea respectării condițiilor prezentului regulament.
 • Se interzice transferul de capturi intre sportivi sau alte persoane.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • Capturile înțepate din exteriorul gurii nu sunt valide si vor fi eliberate imediat. Daca una dintre brațele ancorei este in interiorul gurii, captura este considerata valida. Validarea capturii se face de către partener.
 • Sfârșitul manșei se face de către arbitrii printr-un semnal acustic (atunci când este posibil).
 • Dacă există pești în dril, aceștia vor puncta numai în cazul în care sunt scoși din apă în maximum 5 minute de la semnalul de încheiere a manșei.
 • La semnalul de sfârșit al manșei toți sportivii sunt obligați sa înceteze pescuitul.

Sancțiune: Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu descalificare fără returnare taxei de concurs.

 • După încheierea unei manșe, sportivul se îndreaptă spre cartierul general al concursului pentru înmânarea Fisei de Înregistrare Capturi si transferul fotografiilor.
 • Echipajele trebuie să fie prezente la cartierul general al competiției în maxim 20 minute de la finalizarea manșei. Sportivii care întârzie, dar nu mai mult de 30 de minute, vor fi depunctați cu 10 puncte.
 • Sportivii care ajung la cartierul general al competiției după 30 de minute de la terminarea manșei, nu vor puncta nici un pește.

Cap. IV ARBITRAJUL

 • Arbitrajul este asigurat de arbitrii acreditați. Pentru fiecare competitive echipa de arbitri va avea desemnat un arbitru-șef.

Cap. V CLASAMENT

 • Clasamentul final este rezultatul sumei punctelor obținute in concurs, ordonate in ordine descrescătoare.
 • Daca doi sau mai mulți sportivi sunt la egalitate, ei vor fi departajați după numărul de capturi.
 • Daca egalitatea se menține departajarea se va face după numărul de specii.
 • Daca egalitatea persista sportivii vor avea un punctaj egal cu media aritmetica a locurilor in cauza.
 • Neparticiparea unui sportiv la o manșă se considera abandon, acestea nefiind clasificat la final.
 • Sportivii descalificați din concurs nu vor fi incluși in clasament final.

Cap. VI SANCTIUNI

 • Încălcarea articolelor relevante din prezentul regulament se sancționează cu DESCALIFICAREA din concurs, iar sportivul nu va fi inclus in clasamentul final.
 • Constatarea unei încălcări a regulamentului se poate face de orice sportiv. Aceasta are obligația sa comunice faptul incriminat unui arbitru care va lua măsura descalificării sportivului respectiv.
 • Orice atitudine nesportivă sau ne etică, orice acțiune, inacțiune sau practică menită să influențeze rezultatul sportiv, orice acțiune violentă, verbală sau fizică, stare de ebrietate sau incompatibilă cu competiția sportivă, care vor fi constatate de la începerea ședinței tehnice si pană la festivitatea de premiere – perioada denumită generic „perioada competiției” – vor fi sancționate cu descalificare din concurs.

Cap. VII CONTESTAŢII

 • Comisia care soluționează contestațiile este formata din:
 • Calitatea de martor poate fi deținuta de sportivi, organizatori, persoane oficiale sau acreditate de organizator pentru aceasta competiție.
 • Contestațiile trebuie susținute de probe astfel încât soluționarea lor sa fie cat se poate de corecta.
 • Pentru a fi valida, contestația trebuie făcută verbal la încetarea manșei către arbirul-sef si in următoarele 10 minute depusa in scris la acesta.
 • Contestarea oricărei decizii se face imediat după terminarea manșei in care ea a survenit.
  • directorul de concurs
  • un concurent, ales ca reprezentant al sportivilor la ședința tehnica (vor fi aleși 5 sportivi astfel încât daca primul este implicat in evenimentul contestat fie ca făptuitor, fie ca martor, locul sau sa fie luat de următorul; in condiții extreme reprezentantul va fi desemnat in ordine alfabetica, daca nici unul din cei 5 aleși la ședința tehnica nu poate fi reprezentant)
  • un membru al echipei de arbitraj
   • Soluția contestației rămâne definitiva si irevocabila la momentul pronunțării ei.

Cap. VIII PREVEDERI FINALE

 • În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viața sportivilor (furtună, vânt foarte puternic, descărcări electrice), directorul de concurs este obligat să întrerupă desfășurarea manșei.
 • Un concurs se considera valid daca s-au desfășurat cel puțin jumătate din manșe.
 • O manșă este validata daca s-a desfășurat cel puțin 1/2 din ea.

IV. TAXA DE PARTICIPARE ȘI PLATA EI

Valoarea taxei de participare: 15 lei
Număr maxim de participanți: 60 sportivi
Data limita pentru înscrieri: 24 martie 2015
Plata taxa: se va realiza doar prin virament bancar în contul LRS
titular de cont: Asociația “LIGA ROMANA DE SPINNING”
CIF: 25633350
banca: Bancpost – sucursala Hala Traian
cod IBAN: RO91BPOS85206988136RON03
Menționați: BSFT, nume concurent

V. DIRECTOR CONCURS

Stefan DINU
stefan.dinu@lrs.ro
0722.413.651